Vår målgrupp

Vi vänder oss till unga vuxna mellan 18-25 år som är i riskzonen för eller har ett skadligt bruk av alkohol, andra droger och spel i kombination med dåligt psykiskt mående.

Är du i riskzon för att utveckla missbruk? Testa dina vanor här: www.escreen.se