Länkar

Alkoholhjälpen: alkoholhjälpen.se

Cannabishjälpen: cannabishjalpen.se

Mottagningen för alkohol och hälsa - Riddargatan 1: riddargatan1.se

Maria Ungdom: mariaungdom.se

Järva Unga Specialistcenter: jarvaunga.se

ANHÖRIGSTÖD:

Anhörigstödet: anhorigstodet.se
Beroendecentrum: beroendecentrum.se
Föräldraföreningen Mot Narkotika: fmn-sthlm.se
Al-Anon & Alateen: al-anon.se
Nar-Anon Familjegrupp Sverige: nar-anon.se
Ersta Vändpunkten: erstadiakoni.se/sv/vandpunkten/
Mind - För psykisk hälsa: mind.se
CEAN - Alkohol- & Narkotikarådgivning för vuxna och närstående i Stockholms Stad. Maila till radgivning@cean.se eller ring 0708-399 225

Beroendecentrums lokala mottagningar samarbetar närmare med kommunerna så att den hjälp du behöver kan samordnas. Stämmer du in på beskrivningarna ovan kan du söka dig till din. Hitta din närmsta lokala beroendemottagning här.