Behandling

Under de två första tillfällena får du träffa läkare och psykolog. Därefter gör vi tillsammans med dig en individuell plan utifrån dina aktuella problemområden.

Vi erbjuder:

• Psykiatriska/ psykologiska bedömningar och utredningar
• Individuella samtalskontakter. Vi kan erbjuda motiverande samtal, återfallsprevention, kognitiv beteendeterapi samt psykodynamisk terapi
• Cannabisprogram via nätet
• Provtagning
• STI Provtagning
• Uppföljning tre till sex månader efter avslutad behandling
• Om du behöver mer vård än vad vi kan erbjuda dig så kan vi remittera dig till andra mottagningar.