Behandling

Under de två första tillfällena får du träffa läkare och psykolog. Därefter gör vi tillsammans med dig en individuell plan utifrån dina aktuella problemområden.

Vi erbjuder:

• Psykiatriska/ psykologiska bedömningar och utredningar
• Individuella samtalskontakter. Vi kan erbjuda motiverande samtal, återfallsprevention, kognitiv beteendeterapi samt psykodynamisk terapi
• Provtagning
• STI Provtagning
• Uppföljning tre månader efter avslutad behandling
• Om du behöver mer vård än vad vi kan erbjuda dig så kan vi remittera dig till andra mottagningar

Nyhet! Cannabisprogrammet via nätet:

Har du funderat på att sluta röka cannabis? Svårt att komma på bokade tider eller för långa resor? Prova vår nätbehandling!

Cannabisprogrammet pågår under totalt tre månader och är uppdelat i fem steg. Texterna och uppdragen handlar bland annat om motivation, mål, sug och självkontroll, känslor och kommunikation, livsstil och återfall.
Du kommer till läkarbesök och provtagning på Livsstilsmottagningen i början och slutet av programmet. Däremellan jobbar du via dator eller mobil och har kontakt med en psykolog via nätet.

För vem?
För dig som är 18 – 25 år, har problem med cannabis och är skriven i Sverige.

Vad är nätbehandling?
Behandling på nätet har i forskning visat sig vara ett bra alternativ till vanlig behandling och används idag inom flera olika områden som t ex social fobi och depression. Nätbehandling kan underlätta för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller som vill försöka förändra dina vanor på egen hand.
Du behöver ha tillgång till dator och internet och kunna ägna 1 – 2 timmar i veckan åt behandlingen.

Hur gör man?
Ta kontakt med Livsstilsmottagningen på telefon nummer 08 – 123 474 82 och berätta att du är intresserad av cannabisprogrammet på nätet. Du får en tid hos en läkare för bedömning och en sjuksköterska för provtagning. Om du och din läkare är överens om att nätbehandling kan vara ett alternativ för dig, kan du starta direkt när vårdplaneringen är klar.

Du loggar in till behandlingen via 1177/Vårdguidens e-tjänster. Du läser information, gör övningar, svarar på och ställer frågor till den psykolog som du har kontakt med via nätet under programtiden. Allt du gör och skriver hanteras – precis som med vanliga journaler – förstås med sekretess. I slutet av behandlingen kommer du igen att få träffa läkare för uppföljning och lämna prover.